За собствениците на бизнеси в България, данъците играят ключова роля във финансовата устойчивост и законосъобразното функциониране на техните предприятия. Разбирането на данъчната система е от решаващо значение, за да се осигури съответствие със законите и за да се използват оптимално всички налични стимули и облекчения. В тази статия ще разгледаме за какво плаща данъци бизнесът в България и как може да се осигури ефективно управление на данъчните ангажименти.

1. Корпоративен Данък

Корпоративният данък е един от основните данъци, които бизнесите в България плащат. Този данък се начислява върху приходите, реализирани от бизнеса след отчетените разходи. В момента, ставката на корпоративния данък в България е 10%, като този нисък процент прави страната атрактивна за предприемачи и инвеститори.

2. ДДС (Данък върху Добавената Стойност)

ДДС е данък, който се начислява върху стойността на стоките и услугите, предоставяни от бизнеса. Обикновено стойността на ДДС се включва в крайната цена на продукта или услугата и се плаща на държавата. В България стандартната ставка на ДДС е 20%, а има и намалени ставки за някои категории стоки и услуги.

Линк към закон за ДДС – https://nra.bg/wps/portal/nra/taxes/dds-v-balgariya

Там ще откриете и за кои стоки и услуги има намалена или нулева ставка на ДДС. 

Ако крайната цена на вашия продукт е 120 лв., то след края на месеца, 20 лв. ще платите като ДДС към държавата и 100 лв. ще останат при вас в бизнеса.

Линк към ДДС калкулатор – https://ddskalkulator.com/

3. Социални и Здравни Осигуровки

Собствениците на бизнеси и техните служители плащат социални и здравни осигуровки. Това са вноски, които се изплащат към системите на социално и здравно осигуряване, осигурявайки пенсии, болнични, материални и други социални права. Социалните и здравните осигуровки са важни за гарантиране на социалната защита на работниците и бизнес средата.

Линк към калкулатор на заплати и осигуровки  – https://kik-info.com/trz/zaplata.php

4. Данъци върху Недвижими Имоти

Бизнесите, притежаващи недвижими имоти, също плащат данъци върху тяхната стойност. Този данък се нарича „такса за поддръжка и подобрение на столични общини“ и варира в зависимост от областта, в която се намира имотът. При наем на офис също дължите данък. 

Какви данъци трябва да плащате конкретно за вашия бизнес, най-добре е да се Обърнете към експерт счетоводител – Линк към нашите експерти

Разбирането на данъчната система е необходимо за успешното управление на бизнеса ви. Осигурете си грамотност в тази област, за да използвате всички налични облекчения и да избегнете скъпоструващи грешки.

За допълнителни идеи, съвети и консултации с експерти, ви каним да се присъедините към предстоящите събития към Better Business Center. Там ще имате възможност да обмените опит и знания с други предприемачи и да получите ценни съвети за успешното стартиране на вашия бизнес. Не изпускайте тази възможност да се подготвите добре и да направите първите си стъпки към своя успех!