В бизнеса, както в живота, разходите са неизбежна част от управлението. Запитвали ли сте се кои от тези разходи имат смисъл да се оптимизират?  Докато едни разходи...