Успешен бизнес

от А до Я

Подбрани материали 

Тук ще намерите всичко, което ви е нужно да стартирате и стабилизирате вашия бизнес.

Успешен бизнес от А до Я

Успешен бизнес от А до Я

Какво съдържа в пакет Успешен бизнес от А до А:

  • Кое прави един бизнес успешен?
  • Последователност на стъпките от идея до мащабен бизнес. Действия и умения подходящи за всеки етап.
  • Насоки за избор на име на бранд – работна тетрадка,
  • Бизнес план – съставяне и шаблон
  • Калкулатор за разходите на бизнеса
  • Как да представите своя бизнес в 30 секунди – доказана формула.
  • Чеклист за софтуери, необходими на бизнеса.
  • Маркетинг план – съставяне и шаблон
  • Списък от всички правни документи, които е задължително да имате.
  • Списък от всичко, което е нужно да получите от своя счетоводител.

Материалите са под формата на видеа, таблици и шаблони за попълване, писмени материали, които да приложите веднага в своя бизнес.

„Успехът на бизнеса ви зависи от вашите решения.

Не отлагайте твърде дълго

– Неви Коева 

Успешен бизнес от А до Я

Защо да започнете сега?

Ясните цели водят до ясни и бързи решения навреме. Това ще осигури правилно използване на ресурсите ви сега и скок в продажбите съвсем скоро.

Грешните решения водят до грешни действия и пропиляване на ресурсите.

А в това време конкуренцията ви не спи, с пазарът се променя.

Какво ще може да направите за Вашия бизнес с „Успешен бизнес от А до Я“:

Име на бранд

Калкулатор за разходи

Бизнес план

Управление на счетоводство

U

Маркетинг план

Правни документи

Предствяне на бизнеса

Други